Podejmowanym przez nas działaniom komercyjnym przyświeca idea ochrony środowiska i dbałości o zasoby naturalne. Dlatego też staramy się przyczyniać do ograniczania negatywnego wpływu odpadów poprzemysłowych na przyrodę i człowieka.

Nasza firma istnieje na polskim rynku od 2005 roku, działając nieprzerwanie w branży gospodarki odpadami, w zakresie obrotu, pośrednictwa oraz transportu odpadów innych iż niebezpieczne i przewidzianych do odzysku.

Zakres działalności firmy obejmuje dostawy kruszyw antropogenicznych oraz naturalnych na potrzeby naszych klientów, również prace związane z rekultywacją terenów zdegradowanych, a także uczestnictwo i doradztwo w zakresie realizacji proekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Od kilku lat zajmujemy się dystrybucją kruszyw z ubocznych produktów wydobycia oraz ubocznych produktów spalania z powodzeniem stosowanych w drogownictwie do budowy nasypów drogowych.