PRO-ECO-INVESTMENT Sp. z o.o. zajmuje się zagospodarowaniem odpadów innych niż niebezpieczne w zakresie transportu, sprzedaży i pośrednictwa w obrocie odpadami.

Firma PRO-ECO- INVESTMENT Sp. z o. o. wpisana jest do rejestru- bazy danych o odpadach, tzw. BDO, pod numerem rejestrowym  000022945 (link do str. BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/podmiot/22945/szczegoly).

Od momentu wpisania firmy do internetowego rejestru BDO przez Marszałka Województwa obowiązującym sposobem sprawdzenia czy firma posiada uprawnienia do transportu danego rodzaju odpadów innych niż niebezpieczne oraz zagospodarowania tych odpadów, jest wpis do bazy BDO.