W naszej ofercie znajduję się również kruszywo naturalne łamane ze skał dolomitowych.

Kruszywo dolomitowe – kruszywo łamane z mineralnej skały osadowej. Podstawowe składniki dolomitu to węglan wapnia i magnez.

Dolomity często powstają kosztem wapieni, w wyniku dolomityzacji. Kruszywo makroskopowo przypomina wapień, jest jednak bardziej odporny

 na wietrzenie. Materiał jest mrozoodporny.

Zastosowanie:

 

  • ulepszone podłoże oraz dolne warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
  • zasyp obiektów inżynierskich (przyczółki, mury oporowe, instalacje).