Drobnoziarnisty materiał  antropogeniczny powstający w  elektrowniach i elektrociepłowniach w procesie spalania węgla i wytrącania cząsteczek pylastych.

Dostarczamy popioły lotne z węgla kamiennego, a także z węgla brunatnego powstające w procesie spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach, pochodzące zarówno z bieżącej produkcji, jak i z magazynów oraz składowisk odpadów paleniskowych.

W swojej ofercie posiadamy popioły z kotłów konwencjonalnych i fluidalnych.