Pro-Eco-Investment Sp. z o.o. przyjmuje zlecenia i zamówienia na wykonywanie wraz z przygotowaniem prac do jednorazowych i kompleksowych prac rekultywacyjnych w rejonie terenów środowiskowo zdegradowanych z uwzględnieniem:

  • prac przygotowawczych w oparciu o decyzje środowiskowe i administracyjne,
  • projektowania terenów do zagospodarowania/ wraz z inwentaryzacja/ i po rekultywacji,
  • wykonywanie planów rekultywacyjnych,projektów branżowych, uzyskiwanie stosownych pozwoleń budowlanych, środowiskowych, zagospodarowania zieleni itp. na danym terenie,
  • wykonywanie projektów budowy dróg, chodników, placów zabaw, malej architektury czy porządkowania zieleni itp. w uzgodnieniu z miejscowa społecznością, jej przedstawicielami,
  • wychodzenie w swoich założeniach projektowych do miejscowej społeczności z propozycjami tworzenia nowych terenów w obszarach zdegradowanych przewidzianych do rekultywacji które były albo są przedmiotem wnoszonych postulatów mieszkańców,
  • kompleksowe oddawanie obiektów do użyteczności publicznej i nie tylko z dopełnieniem wszystkich formalności wymagalnych prawem.