Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933

Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową w Chrzanowie

Budowa połączenia DW 780 (ul. Księcia Józefa w Krakowie) z południową obwodnicą Krakowa – Węzeł Mirowski

Przebudowa drogi wojewódzkiej NR 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, Etap I „Budowa obwodnicy miejscowości Myszków”

Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek

Modernizacja linii kolejowej E30 Jaworzno – Trzebinia