Pro-Eco-Investment Sp. z o.o. oferuje spoiwa drogowe o właściwościach hydraulicznych i puculanowych, produkowane na bazie popiołu lotnego wapiennego.

Proponujemy Państwu materiały o wysokiej zawartości reaktywnego tlenku wapnia, w których składzie dominują związki krzemianowe i glinokrzemianowe.

Mają one szerokie zastosowanie w budownictwie infrastrukturalnym i komunikacyjnym, gdzie mogą być wykorzystywane m.in. do:

  • osuszania, stabilizacji i wzmacniania gruntów
  • poprawy właściwości kruszyw
  • ulepszania gruntów słabych przy budowie podłoży nasypów i warstw nasypowych
  • do wzmacniania podłoża nawierzchni i nawierzchni twardej nieulepszonej
  • rewitalizacji terenów zdegradowanych